آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ۸ شهریور ۱۳٩٠

هرروز مااز ظروف مختلف غذایی مختلف آلومینیومی  مسی  تفلون و... برای پخت ونگهداری موادغذایی استفاده می کنیم . ولی آیاتاکنون به تاثیرات مختلفی که این ظروف بر مواد غذایی دارند فکرکرده اید .


تاثیرظروف برنگهداری مواد غذایی

هرروز مااز ظروف مختلف غذایی مختلف آلومینیومی  مسی  تفلون و... برای پخت ونگهداری موادغذایی استفاده می کنیم . ولی آیاتاکنون به تاثیرات مختلفی که این ظروف بر مواد غذایی دارند فکرکرده اید .

۱-ظروف آلومینیومی:این ظروف سبک هستند وبه خوبی گرما راانتقال می دهند.افرادی که هرروز ازظروف آلومینیومی پوشش داده نشده برای پخت وپز ونگهداری موادغذایی استفاده می کنند تقریبا ۵/۳میلی گرم آلومینیم در روزواردبدن خود می کنند .سبزی های برگی شکل وغذاهای اسیدی یانمکی همچون گوجه فرنگی ومرکبات وریواس  اگر در ظروف آلومینیومی قرارداده شوند بیشترین آلومینیوم را به خودجذب میکنند وباعث می شوند آلومینیم به مقدارزیادوارد بدن شود.همچنین باعث می شودروی این ظروف حالت سوراخ سوراخ ایجادشود.بنابراین پختن این مواددرظروف آلومینیومی توصیه نمی شود.برای جلوگیری ازواردشدن آلومینیم به غذا از نگهداری موادغذایی در ظروف آلومینیومی پوشش داده نشده بایداجتناب کرد . دربعضی مناطق آب حاوی موادمعدنی وقلیابوده که ممکن است روی سطح ظروف آلومینیومی رسوب کند.

۲-ظروف مسی: مس گرمارا به خوبی هدایت میکند وبه راحتی می توان با آن دمای پخت را کنترل کرد .مقادیراندک مس برای سلامتی بدن مفید است ولی مقدارزیاد آن می تواند مسمومیت زا باشد.مس با غذاهای اسیدی واکنش نشان می دهد وبه این دلیل ظروف مسی را بالایه ای از یک فلزدیگر مثل قلع یااستیل یانیکل می پوشانندتاازورودمس به بدن جلوگیری شود.این لایه در هنگام پخت وپزبه مقدارکم در غذاحل می شود به خصوص اگرغذاهای اسیدی در این ظروف پخته یا نگهداری شوند.لذاازپختن غذاهای اسیدی در ظروف مسی پوشش داده نشده بایداجتناب شودسازمان غذاودارو در مورد مصرف ظروف مسی بدون پوشش هشدارداده است.زیرااین فلزهنگامی که به مقادیرزیادواردبدن شودباعث تهوع واستفراغ می شود.

۳- ظروف استیل : این ظروف ازترکیب آهن وفلزات دیگرساخته شده اندوبسیاربادوام ودر مقابل فرسودگی مقاوم اند.این ظروف حاوی کروم /نیکل/مولیبدن وتیتانیوم هستندکه به ظرف حالت سختی می دهدوآن را دربرابرآسیب ناشی ازحرارت بالا خراشیده شدن مقاوم می سازند.ظروف استیل حرارت را به طور یکنواخت منتقل نمی کنندوغذارابایدبه طورمرتب به هم زدتاحرارت ببیند .تولیدکنندگان این ظروف هشدارمی دهند که غذاهای اسیدی مثل گوشت وگوجه فرنگی و... ونمکی برای مدت طولانی درظروف استیل نگهداری نشوند.

۴- ظروف نچسب : اگرچه پوشش این ظروف باخراشیدن یاسائیدن کنده می شود ولی سازمان غذاوداروتاییدکرده که این ذرات بدون تغییرازبدن عبورکرده ودفع می شوند وخطری برای سلامتی ندارند .ظروف نچسب فقط زمانی برای بدن مضرمی شوند که تادمای ۳۵۰درجه سانتی گراد یا۶۵۰درجه فارنهایت حرارت داده شوند.این درحالتی اتفاق می افتدکه یک ماهی تابه خالی روی شعله گذاشته شده است .دراین حالت لایه نچسب دودی آزاد می کند که سمی وآزاردهنده است .

۵-ظروف پیرکس :بسیاری از ظروف پیرکس مخصوص ماکروویو هستند ومی توانند بدون خطر درماکروویوبه کاربرده شوند .بعضی حتی روی گاز هم به کاربرده می توانند گذاشته شوند بااین وجودبایدازتماس مستقیم این ظروف باالمنت های برقی وحرارت مستقیم خیلی زیادخودداری شود . ظروف پیرکس حرارت را به خوبی ولی طور غیریکنواخت منتقل می کنند.این ظروف برای پخت وپزدرفرونگهداری موادغذایی مناسبند وباغذاهای اسیدی واکنش نمی دهندوتمامی غذاهارامی توان به شکل بی خطردر آنها پخت.

۶- ظروف یک بارمصرف : استفاده ازظروف پلی اتیلنی وپروپیلنی که به رنگ سفید می باشند وعمدتابرای بسته بندی ونگهداری محصولات لبنی وروغن وسرکه به کار می روند برای موادغذایی گرم مرطوب بلامانع است. استفاده ازظروف پلی استایرنی فوم دار(EPS )وظروف پلی استایرنی سفیدرنگ(IHPS)برای موادغذایی گرم ومرطوب مشکلی ایجاد نمی کند ولی برای مواد غذایی داغ نامناسب است .استفاده از پلی استایرنی شفاف (GPPS)تنهابرای نوشیدنی های سردمناسب است وبرای مواد داغ مثل چای مناسب نیست.

منبع: مجله اطلاعات علمی

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران