آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ۱۳ شهریور ۱۳٩٠

 

به نام خدا

آیا می دانید:

مقاومت بدن کاملاً خشک در برابر جریان برق

  • متناوب حدوداهم1640
  • مستقیم حدود اهم 4250

اگرکف دست یک فرد روى زمین و نوک انگشتان به فاز بزند :

مقاومت نوک انگشتان تا کف دست حدود 16000 اهم و جریان غیر خطرناک براى انسان 25 میلى آمپر است.

U=R*I=16000*0.025=400V

شخص تا 400 ولت بدون خطر تحمل میکند.

کف دست زمین وکف دست فاز :

شخص تا 70 ولت بدون خطر تحمل میکند.

آلودگى ، روغن ، رطوبت و... مقاومت بدن رادر برابر جریان برق کاهش میدهد.

منبع: http://www.bargh-electronic.com/post/category/1/page/3

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران