آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٢۱ آذر ۱۳٩٠

عکس از انواع قطعات الکترونیکی

فتو دیود(1)         فتودیود(2)           فتو دیود(3)                                  توضیحاتی درباره فتودیود

دیود زنر(1)          دیود زنر(2)                                                           توضیحاتی درباه دیود زنر

خازن سرامیکی(1)     خازن سرامیکی(2)     خازن سرامیکی(3)        توضیحاتی درباره خازن سرامیکی

خازن متغیر(1)              خازن متغیر(2)                                            توضیحاتی درباره خازن متغیر

خازن فیلم1(FILM)    خازن فیلم2(FILM)       خازن فیلم3 (FILM)     

خازن میکا(1)             خازن میکا(2)                                               توضیحاتی درباره خازن میکا

مقاومت تابع ولتاژ(واریستور)-1         مقاومت تابع ولتاژ(واریستور)-2

مقاومت تابع نور(فتورزیستور)-1        مقاومت تابع نور(فتورزیستور)-2

مقاومت تابع حرارت(ترمیستور)-1    مقاومت تابع حرارت(ترمیستور)-2

                                                                                              توضیحاتی درباره انواع مقاومت 

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران