آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٤ شهریور ۱۳٩٠

پاسخ صحیح را با علامت  ×  مشخص کنید . ( 1 نمره )

 1 – کدام قسمت موتور الکتریکی جریان برق را به آرمیچر می رساند ؟

 

الف – استاتور               ب – بدنه و محفظه               ج – جاروبک و جارو نگهدار           د – روتور

 

2 – مریم 8 سال دارد اما از رشد کافی برخوردار نیست مصرف کدام گروه از مواد غذایی زیر به رشد و ترمیم  

      سلولهای بدن او کمک می کند ؟

 الف – پروتئین ها           ب – چربیها                         ج – قندها                د – ویتامین ها

 3 – برای ساخت قفسه ی آشپزخانه کدام فرآورده ی چوب مناسب تراست ؟

 الف – ترکیب چوب و سیمان                                           ب – ترکیب چوب و یونولیت

 

ج – روکش طبیعی                                                        د – روکش مصنوعی

 

4 – کدام یک از ماهیان پرورشی زیر جزء ماهیان سردابی می باشند ؟

 

الف – امور                          ب – بیگ هد                        ج – کپور                  د – قزل آلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحیح و یاغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . ( 5 /. نمره )

 5 – آوومتر عقربه ای مقدار کمیت ها را به صورت عدد نشان می دهد .           ص                      غ

 

6 – لباس کودک تب دار بهتر است ، خنک و نمدار باشد .          ص                     غ   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( 5 / 1 نمره )

 7 – دانش آمـــــوزان کلاسی فعالیت های عملی را به صورت گروهی انجام می دهنــــــــــــد زیرا این کار باعث پرورش قدرت ..............................و  ............................... آن ها می شود .

 

8 -  معمولا فاصله درختان در باغ ها به کوچکی و بزرگی ............................. و وضعیت .................... بستگی دارد .

 

9 – دیفرانسیل وظیفه انتقال حرکت از .......................... به ............................ را بر عهده دارد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     پاسخ صحیح را داخل پرانتز بنویسید .

10 – جملات ستون 1 را با کلمات ستون 2  جور کنید وپاسخ صحیح را داخل پرانتز بنویسید . ( در ستون 2 دو مورد اضافه است )  ( 75 / . نمره )

 

                       1 – نوع لکه                                              2 – ماده پاک کننده

                      ـــــــــــــــــــــ                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                     جوهر روی پارچه  (                   )                               استون

                       لاک ناخن             (                   )                              آب ژاول  

                       قهوه و چای          (                  )                               آمونیاک   

                                                                                                   جوهر لیمو

                                                                                                    گلیسرین

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                  به سولات زیر پاسخ دهید .

11 – علی در حال ساختن ماکت ساختمان متوجه شد که چسب مایع ، یونولیت را ذوب می کند برای رفع این مشکل و وصل کردن قطعات از چه چیز هایی می تواند استفاده کند ؟ ( دو مورد )  ( 5/. نمره )

 

12 – زهرا دوست نداشت قبل از رفتن به مدرسه صبحانه بخورد . اما با توصیه و توضیحات مادر قانع شد که باید صبحانه بخورد ، توضیح مادر در مورد اهمیت صبحانه چیست ؟  ( 5 / . نمره )

 

13 – روش های آبیاری را نام ببرید . ( 75 / . نمره  )

 

14 – نگه داری مواد غذایی در سرما چه مزایایی دارد ؟ ( سه مورد ) ( 75 / . نمره )

  

 

15 – هر یک از وسایل زیر برای جلو گیری از چه خطراتی هنگام ساختمان سازی استفاده می شود ؟ ( 75 / . نمره )

 

داربست و توری :

 

کمربند ایمنی :

 

16 – دلایل تکثیر طبیعی ( افزایش طبیعی ) کندو چیست ؟ توضیح دهید . ( 1 نمره ) 

 

 

موفق باشید                                               جمع بارم 8 نمره

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران