آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٤ شهریور ۱۳٩٠

سئوالات تست حرفه وفن از واحد های 1و2و3 پایه اول

1- درستی یا نادرستی جملات زیر را با حرف (ص ) و ( غ )  مشخص کنید ؟

1-1همه ی  محصولات فناوری یک سیستم مصنوعی هستند           (            )

1-2 در یک سیستم هریک از اجزا بطور مستقل کار می کنند .        (             )

1-3 هر چه تعداد اجزاء یک سیستم بزرگتر باشد آن سیستم پیچیده تر است.  (        )

1-4 سلامتی یعنی فقط آسایش کامل جسمی و معلول نبودن.     (             )

1-5 رفتارهای سالم آثار و نتایج مطلوبی به دنبال دارند.        (             )

1-6 همه ی زباله ها قابل بازیافت هستند.         (             )

 

2-گزینه ی صحیح را با علامت (       ) مشخص کنید.

2-1 آخرین مرحله در روند تولید یک محصول فناوری کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف طراحی(    ) ب- مواد و ابزار (    )  ج- ارزشیابی (     ) د- تولید (       )               

2-2 وقتی که گفته می شود :((این وسیله باید چه ویزگی های داشته باشد تا نیاز ما را برطرف کند ))کدام مرحله ساخت وسیله مورد نظر است ؟

الف- نیاز  (     )  ب- طراحی   (     ) ج- دانش و مهارت (     )  د-  تولید (       )

2-3 کدام یک از سیستم های زیر علاوه بر اینکه پیچیده می باشد  طبیعی نیز هست ؟

الف- کامپیوتر (     )  ب- انسان (      )  ج- دوچرخه (         )  د- صندلی (      )

2-4کدام یک از موارد زیر مربوط به توزیع برق نمی باشد؟

الف- دکل های عظیم برق (          )   

ب- محاسبه قطر کابل ها جهت جلوگیری از هدر رفتن برق در مسیر(                  )

ج- ترانسفور ماتورهای افزاینده و کاهنده (                              )                       

 د- نصب لامپ های روشنایی در کوچه ها و خیابان ها   (                  )

2-5 شمای فنی قطعه ی که جریان برق را در مدارها قطع می کند در کدام گزینه آمده است ؟

الف-               (        ) ب-             (       )  ج-            (     )                د-       (    )

2-6کدام یک از سیستم های زیر کنترل کننده می باشد ؟

الف شیر آب   (     )  ب- آژیر خطر   (    )   ج- چراغ راهنما (     )  د-  زنگ اخبار (   ) 

3- جا های خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید

3-1 به مراحلی که در ساخت یک محصول باید طی کنیم ................................. گفته می شود .

3-2 به مسیر بسته ای که جریان الکتریکی در آن جاری است ........................   می گویند .

3-3 کوچکترین جزءاتم که به دور هسته می چرخد ........................   نام دارد .

3-4 مجموعه ی که اجزای آن با هم هماهنگ کار می کنند .......... ...   نام دارد .

 

 

5- فناوری چیست ؟

 

6- مولد الکتریکی چیست ؟ مثال بزنید

 

 

7- فرق سیم فاز و نول را بنویسید؟

 

 

8- کار فیوز در مدارها چیست ؟ دو مورد از انواع فیوزها را بنویسید؟

 

 

9- چهار مورد از نشانه های انسان سالم را بنویسید؟

 

 

10- بهداشت چیست؟

 

11- چهار مورد از عوامل آلوده کننده محیط زیست را نام ببرید؟

 

 

12- زباله چیست ؟ سه روش برای دفع بهداشتی زباله ها را نام ببرید؟

 

 

13- برای مبارزه و نابودی حشرات و جانوران موذی چه باید کرد؟ ( چهار راه حل بنویسید)

 

 

14- چها مورد از مهم ترین راه های پیشگیری از نابودی محیط زیست زا بنویسید؟

 

 

15- علل و عوامل بیماری زا کدامند ؟ ( چهار مورد )

 

 

16-یک رفتار ناسالم را  مثال زده و زنجیره آثار و نتایج آن را تا شش حلقه بنویسید؟

 

 

موفق و پیروز باشید   

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران