آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٤ شهریور ۱۳٩٠

چند آدرس اینترنتی در مورد حرفه وفن

 www.Likemindedpeople.com     خلاقیت

                                                        http://www.tgslc.org/        تکنولوژی برتر

               www.eid.doe.gov/emeu/mer/contents.htm         انرژی                                             

                              http://www.safekids.comمراقبت و نگهداری از کودک  

                                     http://www.redcross.org/             کمک های اولیه   

                                              http://www.onhealth.com/            منابع بهداشتی

                                                              http://www.acura.com/         اتومبیل

                               www.askbuild.com/cgibin/librorg   ساخت خانه

                               www.flash.net/shiver/firesafe.htm        آتش سوزی و زلزله

                                                                http://www.gwpca.org/     صنایع بازیافت

                                         http://www.rtk.net/محیط زیست

                                             http://www.fabriclink.com/          پوشاک

                                                          http://www.costumes.org/      منسوجات

                                                  http://www.craftgcollege.com/      نساجی

                                                   http://www.waterfrolife.com/       صنایع تصفیه آب

                                                       http://www.just-food.com/       صنایع غذایی

                                                        http://www.foodsafety.org/      منابع تغذیه

                                                            http://www.irrigation.org/     کشاورزی

                     www.hcs.ohiostate.edu/eebgarden.html      باغبانی

                                                         http://www.the-coop.org/        پرورش طیور

                                            www.fs4jk.org/about     آموزش کشاورزی برای کودکان           

 www.metalab.unc.edu/bees           زنبورداری

www.ostadonline.com  آموزش های کامپیوتر

www.discoveryschool.com      طرح درس

 آموزش های طرح درس     www.ascaric.org

www.salamatiran.com     انواع دارو ها و بیماری ها

http://www.fs.fed.us     جنگل داری

http://www.cityfarmer.org       باغبانی شهری

 

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران