آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٤ شهریور ۱۳٩٠

آموزش و پرورش شهرستاناسد آباد   حدول زمانبندی پیشنهادی حرفه و فن  پایه  اول    راهنمای

 

نوبت دوم                   

نوبت او ل                               

ماه

 

هفته

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن  

دی    

آذر   

آبان   

مهر 

 

 

امتحانات

تدریس سبزیها و انجام فعالیت بخش کشاورزی ص 137

 

 

 

 

تعطیل

تدریس خوراک تا پخت صحیح مواد غذایی

 

 

 

امتحانات

انجام فعالیت واحد چوب  ص 54

از بهداشت  و سلامتی تا اول     عوامل آلوده کننده محیط زیست

تدریس کار با برق تا اول تولید انتقال و توزیع برق

بیان اهداف درس    حرفه وفن

 

اول

 

 

 

 

 

 

امتحانات

تدریس دامپروری تا عوامل موثر در پرورش مرغ

 

 

 

 

تعطیل

از پخت صحیح مواد غذایی تا فعلیت  ص 106

تدریس ساختمان سازی تا اول نقشه کشی

تدریس کار با فلز          تا اول ابزار شناسی

از عوامل آلوده کننده محیط زیست تا فعالیت  ص40

تولید توزیع و انتقال برق  اول تا ابزار شناسی

تدریس فناوری تا اول   فعالیت  ص7

 

دوم

 

 

 

امتحانات

ازعوامل موثر در پرورش مرغ تا اخر کتاب همراه با انجام فعالیت

تدریس کشاورزی تا اول مرحله داشت

انجام فعالیت ص106 و تدریس   پو شاک تا بافت پارچ

تدریس نقشه کشی تا اول فعالیت   ص 87

تدریس ابزار شناسی و       انجام فعالیت   آخر واحد  ص 75

انجام فعالیت           ص40  و تدریس چوب تا    فراورده ها

تدریس   بزار شناسی و انجام فعالیت واحد برق

انجام فعالیت  ص7 و تدریس سیستم

 

سوم

 

 

 

 

تعطیل

مرور کتاب درسی و رفع اشکال

از مرحله داشت تا اول سبزیها

از بافت پارچه تا آخر واحد پوشاک همراه با فعالیت

انجام فعالیت  آخر واحد ساختمان سازی

 

امتحانات

 

 

 

تدریس فراورده های چوب         تا  فعالیت  ص54

تدریس واحد بهداشت تا اول  بهداشت و سلامتی

تدریس انواع سیستم و انجام       فعا لیت آن

 

چهارم

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران