آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٤ شهریور ۱۳٩٠

آموزش و پرورش شهرستاناسد آباد  حدول زمانبندی  پیشنهادی حرفه و فن  پایه سوم     راهنمای

 

نوبت دوم                   

نوبت او ل                               

ماه

هفته

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن  

دی    

آذر   

آبان   

مهر 

 

 

امتحانات

از پرورش کرم ابریشم تا آخر پرورش آبزیان ٌ 169

 

 

 

تعطیل

تدریس  آداب غذا خوردن همراه انفعالیت پایان خوراک

 

 

 

امتحانات

تدریس واحد 5  آشنایی با خودرو تا هدایت و فرمان ص 75

تدریس مراقبت از کودک تامراقبت از بیمار در خانه ص 51

تدریس موتور الکتریکی

 و انجام فعالیت مربوط به موتور الکتریکی 

بیان اهداف درس حرفه وفن و تدریس فناوری و انجام فعالیت ص9

 

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

امتحانات

تدریس صنایع غذایی   به همراه انجام فعالیت ص 175

 

 

 

 

تعطیل

تدریس پوشاک تا اول فعالیت بخش پوشاک ص 127

تدریس ساختمان سازی و ماکت سازی تا اول فعالیت ص 97

از هدایت و فرمان تا تعمیر و نگهداری شیر آلات در منزل

تدریس مراقبت  از بیمار در خانه

 و انجام فعالیت پایان واحد

تدریس الکترونیک و آشنایی با قطعات الکترونیک

از فناوری چگونه تکامل

می یابد

تا اول سیستم

 

 

 

دوم

 

 

 

امتحانات

تدریس بقیه صنایع غذایی تا آخر کتاب

از درختان چگونه تکثیر می یابند تا اول دامپروری ص 154

انجام فعالیت بخش پوشاک واحد هفت

انجام فعالیت ماکت سازی و تدریس راه سازی تا پایان واحد

تعمیر شیر آلات در منزل و انجام فعالیت مربوط به آن ص 81تا 88

تدریس کار با چوب  تا اول فعالیت  واحد کار با چوب  ص 63

انجام فعالیت مربوط به بخش الکترونیک مدار چشمک زن

تدریس سیستم

و انجام فعالیت مربوط به بخش سیستم

 

 

 

 

سوم

 

 

 

 

تعطیل

مرور کتاب درسی و رفع اشکال

تدریس دامپروری تا پرورش کرم ابریشم ص 163

تدریس باغبانی تا درختان چگونه تکثیر می یابند

تدریس خوراک تا آداب غذا خوردن ص 116

 

امتحانات

 

 

 

انجام فعالیت واحد کار با چوب

تدریس واحد بهداشت

تا مراقبت

از کودک ص 45

تدریس واحد برق و انجام فعالیت مربوط به کلید تبدیل

 

 

 

چهارم

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران