آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٤ شهریور ۱۳٩٠

زباله ها چیزهای خیلی جالبی هستند چون می شو د در مورد آنها کلی قصه و شعر نوشت.اصلا یک جور دیگر به انها نگاه کرد و ما حق نداریم زباله را با آشغال اشتباه بگیریم .زباله ممکن است باقی مانده تولید یا تغییر شکل چیزها باشد یا حتی چیزهایی که ما دیگر به استفاده از انها نیازی نداریم .  حتی زباله ها آنقدر عجیب هستند که می شود آنها را در انواع و اقسام قالب ها تعریف کرد.

 

۱.زباله های تر و خشک:پوست میوه و لیوان یکبار مصرف

۲.قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت:کاغذ و فاضلاب بیمارستانی

۳.زباله های سودمند و زباله های بی مصرف:زباله هایی که خیابان گرد ها از آنها استفاده می کنند.

۴.قابل کود شدن و غیر قابل کود شدن:پوست تخمه و شیشه نوشابه

۵.زباله باکلاس و بی کلاس:تکه های خورده نشده پیتزا دیشب و پس مانده های عدسی شب قبل و...

انواع و اقسام زباله ها ی دیگری هم هستند که می شود ساعت ها در مورد آنها بحث کردو به این نتیجه رسید که آدم ها و ملتها را می شوداز روی زباله هایی که تولید می کنند شناخت.پس از این به بعد به چشم دیگری زباله ها را نگاه کنید.

دیگر انواع زباله ها: معمولی -عفونی-بی خطر و با خطر - زباله دعا راه انداز - خیال راحت کن - زباله تاریخی -....................

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران