آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٢٥ آذر ۱۳٩٠

انژکتور چیزی جز یک شیر الکترونیکی کنترل شده نیست

انژکتور


انژکتور:

انژکتور چیزی جز یک شیر الکترونیکی کنترل شده نیست

انژکتور

هنگامی که جریان الکتریکی وارد بوبین می شود  سوزن بالا آمده و به سوخت پر فشار اجازه تزریق میدهد . سوخت پاش سوخت را به میزان تعیین شده و به صورت گرد (بخاز اتمیزه) روی دریچه ورودی می پاشد تا پس از تراکم به راحتی منفجر گردد .

تزریق سوخت

 

مقدار سوخت تزریق شده به وسیله انژکتور به مقدار زمان باز بودن دهانه سوخت پاش (زمان بالا بودن سوزن)بستگی دارد که توسط واحدکنترل الکترونیکی ECU تعیین می گردد.

سیستم انژکتوری

انژکتورها طوری بر روی مانیفولد تعبیه شده اند که سوخت را مقبل سوپاپ های ورودی بپاشند . انژکتورها توسط ریل های سوخ که حامل سوخت با فشار بالا هستند تغذیه می شوند .

در این تصویر شما سه انژکتور را مشاهده می کنید . ریل های سوخت در سمت چپ است

برای تعیین میزان صحیح تزریق سوخت انژکتور از واحد کنترل الکترونیکی ECU فرمان می گیرد . واحد کنترل الکترونیکی ECU نیز اطلاعات را از سنسورهای مختلف دریافت کرده و با توجه به شرایط موتور میزان تزریق سوخت را مشخص می کند.

سنسورها :

برای رسیدن به نسبت صحیح اختلاط سوخت و هوا  واحد کنترل الکترونیکی نیاز به اطلاعاتی از نحوه کارکرد موتور و بار وارده بر آن را دارد . اطلاعات از طریق سنسورها ( تغییر ولتاژ ) در اختیار ECU قرار می گیرد .

سنسور دریچه گاز ( سنسور ساسات ) :

وظیفه این سنسور اندازه گیری حجم هوای ورودی به داخل موتور از میزان باز بودن دریچه است . که ECU با توجه به این سنسور و سنسور دور موتور حجم هوای ورودی را محاسبه می کند .

 سنسور اکسیژن :

واحد کنترل الکترونیکی (ECU) با توجه به ولتاژ ارسالی از این سنسور میزان اکسیژن خارج شده از موتور را پردازش کرده و غنی یا رقیق بودن سوخت را اصلاح می کند.

سنسور دور موتور :

این سنسور مقدار گردش موتور را در دقیقه RPM به ECU ارسال می کند . ECU نیز با توجه به دور موتور تعیین می کند . دو نوع سیستم تزریق داریم در نوع اول انژکتور تا پایان تزریق سوخت انژکتور قبلی تزریق نمی کند .در نوع دوم انژکتور در زمان تزریق سوخت انژکتور قبلی تزریق را شروع می کند که روش دوم در تغییر دور ناگهانی موتور بهتر عکس العمل نشان می دهد.

برگرفته از وبلاگ انواع سیستم های خودروhttp://www.carblog.blogfa.com/

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران