آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٥ آبان ۱۳٩٠
  • سوالات تستی حرفه وفن پایه اول
  • سوالات تستی حرفه وفن پایه دوم 
  • سوالات تستی حرفه وفن پایه سوم    

سوال تستی حرفه وفن اول راهنمائی           

گزینه مناسب را مشخص کنید

1-دمای ذوب فلز مس چند درجه سانتی گراد است؟

الف:660                          ب:1100                              ج:1535                  د:1353

2- برای جلوگیری از زنگ زدن لوله های آب از کدام فلز بعنوان پوشش آنها استفاده می کنیم؟

الف)روی             ب)آهن             ج)آلومینیوم              د)مس 

 3- مهم ترین راه پیشگیری از نابودی محیط زیست کدام است ؟

الف)بازیافت     ب)استفاده کم از سوخت     ج)کنترل جمعیت     د)چرای درست دام

4-برای تهیه این فراورده چوبی از خرده چوب وچسب استفاده می شود.

الف:فیبر          ب:نئوپان        ج:الوار       د:روکش چوبی

5-کدامیک از سیستم های زیر محصول فناوری است؟

الف)فازمتر           ب)کبوتر             ج)اتم مس              د)درخت

6-شیر آب   جزء کدامیک از این سیستم های زیر  می باشد؟

الف)گرمازا            ب)کنترل کننده        ج)هشدار دهنده               د)خنک کننده

7- برای تولید برق در استان ما از کدامیک نیرو گاه های زیر بهترمی توان استفاده کرد؟

الف)آبی                ب)بادی                    ج) هسته ای                    د)خورشیدی

8-شمای فنی کدام وسیله برقی‹                     › می باشد؟

الف)سرپیچ          ب)کلید یک پل            ج:پریز                   د:جعبه ی تقسیم

9-از نشانه های انسان سالم نمی باشد؟

الف:به راحتی فکر می کند.           ب:با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می کند.

ب:در کار های گروهی به خوبی فعالیت می کند.   ج:در خوردن تنقلات بسیار خوب عمل می کند.

10-کدام گزینه از مشخصات لباس کار مناسب نمی باشد؟

الف:کفش سبک          ب:دگمه ی بسته       ج:کفش ایمنی       د:آستین بالازده

سوالات درس آموزش حرفه وفن پایه دوم                 

گزینه های مناسب را انتخاب کنید.                                 

1-کدام یک از قطعات الکترونیکی زیر به صورت مدار مجتمع می باشد؟

الف-آی سی            ب)مقاومت        ج)خازن                    د)دیود

2- کدام مورد زیر از مزایای خشک کردن مصنوعی چوب نسبت به روش طبیعی آن  است

الف – کلیه حشرات چوب خوار از بین می روند .   ب – چوب یکنواخت خشک می شود .

ج - زمان طولانی تری خشک می شود .       د – عمر بیشتری پیدا می کند .

3-تولید یک نوع داروی جدید  بیشتر حاصل کدام یک می باشد؟

الف:تحقیقات علمی و صنعتی ب:خلاقیت انسان ج:کنجکاوی و تفکر انسان د: نیاز بشر

4-استفاده ازسیم اتصال زمین در سیم کشی منازل کدام خطرناشی ازبرق را رفع می کن

الف:اتصال فاز به نول                                            ب:اتصال فاز به زمین    

 ج:اتصال فاز به بدنه                                                 د:جریان غیر مجاز

5-کدامیک از گزینه های زیرورودی یک سیستم نانوایی را نشان می دهد ؟

الف- آرد                ب- خمیر کردن                     ج- نان                     د- پختن

6-زیبا ترین روکش های چوب از چه نوع درختانی هستند ؟

الف-گردو-بلوط    ب-نراد وافرا                ج- کاج ونراد                      د- کاج وملچ

7-دارو های دوپینگ جزءکدام یک از  داروها  می باشند؟

الف:کاهنده         ب: خواب آور                   ج: توهم زا                              د:محرک

8-کدام یک از گزینه های زیر جزء اتصالات جداشدنی می باشند؟

الف:جوش کاری            ب:پیچ ومهره             ج:پرچ                            د:لحیم کاری

9-آنتی بیوتیک جزء کدام یک از دارو ها می باشد؟

الف:غیر مجاز           ب:محرک و افزاینده             ج:کاهنده                 د:غیر مجاز

10-در صنعت،برای جوشکاری از کدام دستگاه ها استفاده می کنند؟

الف:هویه                 ب:موتور                   ج:ترانس                         د:چراغ کوره ای

 سوالات درس آموزش حرفه وفن پایه سوم                            نوبت اول

گزینه های مناسب را انتخاب کنید.                                 

1-    استفاده از تصاویر اشخاص و  ورزشکاران روی بسته بندی محصولات به چه منظوری است؟

الف:آشنائی با هنرمندان    ب:سرگرمی      ج:جلب توجه و فروش بیشتر          د:جلب جوانان به ورزش

2-      این قطعه الکترونیکی انرژی الکتریکی را در خودش ذخیره می کند و در مواقع مورد نیاز آن را به مدار تحویل می دهد .

الف- ترانزیستور           ب- سلف                 ج- دیود               د- آی سی

3-  کودک تب دار را باید……….

الف:پاشویه نمود.      ب:زیاد پوشاند        ج:لباس گرم و بدون نم پوشاند.                    د:درهوای سرد قرار داد.

4-  برای تهیه روکش های مصنوعی چوب ورق کاغذ را از داخل چسب مخصوص ورنگ عبور می دهند تا …………

الف- در برابر حرارت مقاوم و خوش نقش شود.    ب- دربرابررطوبت مقاوم ورنگش زیبا گردد .

ج- در برابر حرارت مقاوم و رنگش زیبا گردد.        د- در برابر حرارت و رطوبت مقاوم گردد .

5- سه قسمت اصلی سیستم انتقال قدرت خود رو عبارتند از …….

الف- موتور – کلاچ –جعبه دنده                ب- موتور –جعبه دنده- دیفرانسیل

ج- موتور –کلاچ- دیفرانسیل                       د- کلاچ –جعبه دنده- دیفرانسیل

6-پنجه رکاب دوچرخه از اجزای کدام سیستم است؟

الف:برق رسانی    ب:انتقال قدرت     ج:هدایت وفرمان      د:بدنه و اسکلت

7-کدام یک از موارد زیر قسمت های اصلی موتور الکتریکی می باشند؟

الف)روتور و بدنه      ب:روتور و استاتور     ج:استاتور و جاروبک     د:بادبزن و محفظه

8-کدام یک از بیماری های زیر در اثر واکسیناسیون همگانی در جهان نابود شده اند؟

الف:ایدز     ب: آبله          ج:فلج اطفال       د:هپاتیت ب

9-موجودات زنده ای که ممکن است به درختان زنده(سرپا) و یا به چوب حمله کرده  و از بافت چوبی یامواد غذایی موجود در چوب تغذیه کند.

الف:موریانه ها        ب:قارچ ها                   ج:سوسک چوب خوار              د:لارو ها

10-وظیفه ی تامین برق مصرفی خودرو هنگام استارت زدن به اتومبیل بر عهده ی کدام وسیله است؟   

الف:کلاچ                          ب:دینام                       ج:باتری                       د:دلکو

                                                                                                                 

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران