نمونه سئوالات تستی هر سه پایه جهت امتحانان نوبت دوم

نمونه سئوالات تستی حرف و فن اول در نوبت دوم

1-کدام یک ازموارد زیر جزء مصالح ساختمانی می باشد؟

الف)سقف                ب)دیوار                 ج)آجر                             د)پی

2-کدام دسته از مواد غذایی وظیفه رشد و ترمیم بدن را بعهده دارد?

الف)مواد قندی          ب: مواد نشاسته ای       ج:مواد معدنی          د:مواد پروتئینی

3-کدامیک از نشانه های گوشت ماهی سالم است?

الف)چشم تیره   ب)پره آبشش کدر  ج)فلس محکم    د:گوشت غیر ارتجاعی              

4-کدام یک از موارد گفته شده در نقشه ی همکف دیده می شود؟

الف:ارتفاع دیوار        ب:ضخامت دیوار       ج:بلند ی در          د: اندازه زیر پله

5-از این دوخت برای اتصال لبه ی لباس  و معمولاً روی پارچه های نسبتاً ضخیم استفاده می شود.

الف:زیگزاگ ساده          ب:کوک ساده               ج:پس دوزی        د:دندان موشی

6-وقتی نخواهیم دوخت از پشت یا روی پارچه دیده شود از کدام دوخت استفاده می کنیم.
الف:کوک ساده            ب:زیگزاگ ساده      ج:دندان موشی       د:پس دوزی

7-کدام گزینه بی ارتباط با نقش کود در کشاورزی است.

الف:تأمین نیاز های غذایی گیاه   ب:اصلاح خاک   ج:افزایش حاصل خیزی خاک   د:نرم کردن خاک

8-گاهی اوقات لازم است با بزرگ تر شدن گیاه به منظور استوار کردن گیاه و دادن محصول بهتر این

عمل را انجام داد.

الف:تنک کردن          ب:واکاری         ج:سله شکنی        د:خاک دادن پای بوته ها

9-کدام مورد در غذای مرغ تولید انرژی می کنند.

الف:پودر استخوان       ب:پودر ماهی              ج:پودر ذرت          د:پودر سویا

10-از ویژگی های تخم مرغ مناسب برای جوجه کشی است.

الف:بیضی شکل باشد.      ب:کرچ باشد.       ج:دو زرده باشد      د: تازه باشد.

 

نمونه سئوالات تستی حرف و فن دوم  در نوبت دوم

1- عرض و طول و عمق پی بستگی به کدام یک از موارد زیر دارد .

الف – وزن ساختمان  ب – ارتفاع ساختمان    ج – نمای ساختمان   د –جهت جغرافیایی

2- ارتفاع مناسب پله  برای راحتی رفت وآمد حدوداًچند سانتی متر است؟

الف:16-18                  ب:30  -17                    ج:25-18                         د:16-9

3- غذای پخته شده را تا چند ساعت می توان در خارج از یخچال نگهداری کرد؟

الف:10                                  ب:2                         ج:15                            د:5

4-صرف غذا در کدام یک از مکان های زیر بهداشتی تر است؟

الف:هتل ها       ب:بیمارستان ها          ج:رستوران ها                       د:خانه ها

5-کدام یک از الیاف زیر گیاهی است؟

الف:نایلون       ب:ابریشم             ج:کنف                     د: مو

6-کدام یک از الیاف زیر خصوصیاتی  شبیه  پشم  دارند؟

الف:پنبه            ب:ابریشم        ج:داکرون                 د:ریون  

7-گل های میخک و بنفشه ی آفریقایی جزو کدام نوع از گل های زیر محسوب می شوند؟

الف:روز بلند             ب:روز کوتاه               ج:بی تفاوت به نور      د:بی تفاوت به دما

8-انجام کدام یک از موارد بهداشتی زیر  در جلوگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام مؤثرند؟

الف:تیمار کردن      ب:حمام داروئی        ج:رسیدگی به تغذیه       د:واکسیناسیون

9-کدام گزینه جزء مواد کنسانتره است؟

الف:سبوس گندم         ب:شبدر              ج:کاه گندم                د:علوفه ی ذرت

10-بهترین جایگزین برای شیر مادر چیست؟

الف:ویتامین آ و د             ب:لاکتوز شیر         ج:شیر گاو             د:کازئین شیر

 

 نمونه سئوالات تستی حرفه و فن سوم در نوبت دوم

1-  ماکت را مهندسان به منظور …….

الف- مشخص کردن نوع مصالح در معرض دید قرار می دهند .

ب- بر آورد کردن مقدار مصالح ساختمان در معرض دید قرار می دهند .

ج- توضیح و توجیه و ارائه کار در معرض دید قرار می دهند.

د- مشاهده خطاهای احتمالی بنا در معرض دید قرار می دهند.

2-  در هنگام آب کشی لباسهای پشمی به منظور اینکه لباس حالت نمدی به خود نگیرد به آب...

الف- مقداری آب ژاول یا سرکه اضافه می کنند .             ب- مقداری آب ژاول یا آمونیاک اضافه می کنند .

ج- مقداری جوهر لیمویا آب ژاول اضافه می کنند .             د- مقداری آمونیاک یا سرکه اضافه می کنند .

3-  درختان را در چه دمایی هرس می زنند؟

الف :15درجه          ب:25 درجه          ج:5 درجه         د:صفر درجه

4-  دوره زندگی کرم ابریشم به ترتیب شامل :

الف:لارو-تخم-شفیره-پروانه                                  ب:تخم –شفیره- لارو –پروانه 

ج:تخم –لارو- شفیره –پروانه                                   د:شفیره –تخم-لارو-پروانه

5-  استفاده از آن در ساختمان های بلند در حال ساخت فضای امنی برای رفت و آمد شهروندان فراهم می سازد.

الف:داربست و توری        ب:کمربند ایمنی      ج:حفاظ            د:نرده

6-  در کدام سنین نیاز های غذایی کاهش می یابد؟

الف:جوانی      ب:میانسالی             ج:پیری            د:نوجوانی

7-  از محلول گلیسیرین گرم برای از بین بردن کدام لکه استفاده می شود؟

الف:جوهر          ب: چای                     ج:خون                  د:شمع

8-  فاصله درختان در طرح های کاشت تابع چیست؟

الف:تاج درخت       ب:جهت تابش نور      ج:شیب زمین     د:مساحت زمین

9-  مهمترین علت بچه دادن   کندو  چیست؟

الف:شورش زنبوران        ب:غریزه طبیعی           ج:افزایش گل وگیاه   د:تنوع طلبی

10-حذف تمام یا قسمتی از آب موجود در یک محصول را چه می گویند؟

الف:انجماد      ب:کمپوت سازی      ج:خشک کردن       د:نگه داری با گرما

/ 0 نظر / 19 بازدید