آلیاژهای آلومینیوم

با سلام خدمت تمام همکاران عزیز گروه حرفه وفن

 باتوجه به اینکه در کتاب سال اول سئوا لی در زمینه

  آلیاژهای آلومینیوم پرسیده شده است .

   لذا آلیاژهای آن  به شرح ذیل می باشد:

1-                                                AL+%2/5MGآلوماک

2-                                                 AL+%4/5CUدر ا لمین

3-                                              AL+%3/5SI     سیلو مین  

ضمنا همکاران محترم اگه اطلاعاتی در زمینه

 آلیاژهای دیگر آلومینیوم و آلیاژهای فلز روی

ویا هرگونه اطلاعاتی دیگر در زمینه های موضوعات

کتاب های حرفه وفن مقطع راهنمایی دارند

 آنها را با ما در میان بگذارند . khazaei.ali57@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 60 بازدید